Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5583
Nhan đề: 101 tình huống nhân sự nan giải
Tác giả: Paul, Falcone
Từ khoá: Nhân sự;Nhân lực
Năm xuất bản: 2011
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5583
Bộ sưu tập:Quản trị nguồn nhân lực

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-185- 101 tinh huong nhan su nan giai.pdf937.41 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.