Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5617
Nhan đề: Kỹ năng buông bỏ
Tác giả: Leo, Babauta
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng buông bỏ
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5617
Bộ sưu tập:Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM 001 Ky nang buong bo.pdf883.83 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.