Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5619
Nhan đề: Những nguyên tắc vàng để làm việc nhóm hiệu quả: Tạo ra nhóm làm việc hiệu quả Nhóm làm việc hình thành nên một đơn vị hoạt
Tác giả: Sưu tầm
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng làm việc nhóm
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5619
Bộ sưu tập:Kỹ năng làm việc nhóm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-219-Don vi nhom.pdf220.24 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.