Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5625
Nhan đề: Kỹ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh. Phần 2
Tác giả: David, Cottion
Từ khoá: Kỹ năng giải quyết vấn đề;Kinh doanh
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Lao động
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5625
Bộ sưu tập:Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM 009 Ky nang giai quyet van de trong kinh doanh.phan 2.pdf2.59 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.