Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/564
Nhan đề: Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hồng Hà
Từ khoá: Kế toán;kế toán mua hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/564
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàngKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.