Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5675
Nhan đề: Tạo lập tính cách con người: Phần 1
Tác giả: Dick Lyles
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng quản lý thời gian và thiết lập mục tiêu;Tính cách
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5675
Bộ sưu tập:Kỹ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-221-Tinh cach P1.pdf692.35 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.