Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5677
Nhan đề: Suy Ngẫm Về Thiện Và Ác
Tác giả: Stephen Batchelor
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng thiết lập mục tiêu;Quản lý thời gian;Suy ngẫm
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Lao động
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5677
Bộ sưu tập:Kỹ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-223-Suy nghi Thien ac.pdf955.63 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.