Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5685
Nhan đề: Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (Tập 2): Phần 2
Tác giả: Andrew Matthew
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng thiết lập mục tiêu;Quản lý thời gian
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5685
Bộ sưu tập:Kỹ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-232-Thay doi T2P2.pdf362.65 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.