Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/569
Nhan đề: Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại khách sạn Varna Đà Nẵng
Từ khoá: Kế toán;kế toán mua hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/569
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại khách sạn Varna Đà Nẵng.pdf964.5 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.