Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5691
Nhan đề: 37 Mưu kế và xử thế. Phần 2
Tác giả: Khánh Vinh
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng thiết lập mục tiêu
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Thanh niên
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5691
Bộ sưu tập:Kỹ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-238-Muu ke P2.pdf18.38 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.