Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghệ thuật chọn lựa: Phần 1 18

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
Nghệ thuật chọn lựa: Phần 1 0 0 0 0 5 4 4

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-242-Lua chon p1.pdf 8

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 4
Hoa Kỳ 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 4
Fremont 1