Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghệ thuật chọn lựa: Phần 1 20

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
Nghệ thuật chọn lựa: Phần 1 4 5 0 0 0 1 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-242-Lua chon p1.pdf 8

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 4
Hoa Kỳ 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 4
Dearborn 1
Fremont 1