Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/57
Nhan đề: Công tác thực hiện hợp đồng nhập khẩu thép tại công ty CP XNK Thủy sản miền Trung
Từ khoá: Thương mại;Nhập khẩu
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/57
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
CÔNG TÁC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THÉP.pdf1.24 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.