Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5717
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 28/Quý IV/2014. Một số hạn chế trong hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình tín dụng của ngân hàng thương mại và các khuyến nghị
Tác giả: Lưu, Thị Mỹ Hạnh
Trần, Thị Thục Quyên
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 28/Quý IV/2014;Kiểm soát nội bộ;Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5717
Bộ sưu tập:Số 28

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
4. Qui trinh tin dung.pdf387.38 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.