Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5728
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 28/Quý IV/2014. Tóm tắt đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của sinh viên tại Trường Cao đẳng Thương mại
Tác giả: Trần, Thị Thục Quyên
Vũ, Thị Loan
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 28/Quý IV/2014;Vay vốn;Sinh viên
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5728
Bộ sưu tập:Số 28

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
15. Vay von.pdf352.9 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.