Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5731
Nhan đề: Nghệ thuật tạo hạnh phúc: Phần 2
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma
Từ khoá: Kỹ năng mềm
Năm xuất bản: 2003
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5731
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-245-Hanh phuc p2.pdf843.04 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.