Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5753
Nhan đề: Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 29/Quý I/2015
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 29/Quý I/2015
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5753
Bộ sưu tập:Số 29

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ban tin KH29 (2).jpg3.81 MBJPEGXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BTKH29. Quý I.2015.pdf2.01 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.