Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5754
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Thực chất "Bỏ qua Chủ nghĩa tư bản" - Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Thanh Tâm
Nguyễn, Mạnh Công
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Chủ nghĩa tư bản;Chủ nghĩa xã hội
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5754
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
1.Bo qua chu nghia tu ban.pdf287.67 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.