Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5755
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Kết hợp quá trình dạy và học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo theo tín chỉ của học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1
Tác giả: Nguyễn, Thị Tâm
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Tín chỉ;Chủ nghĩa Mác-Lênin
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5755
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
2. Ket hop day va hoc tich cuc.pdf332.65 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.