Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5756
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Thương mại
Tác giả: Lý, Vân Phi
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Chất lượng đào tạo;Trường Cao đẳng Thương mại
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5756
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
3. Phat trien doi ngu giang vien.pdf349.42 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.