Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5757
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Kiểm định thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị, trường hợp nghiên cứu cho các siêu thị thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Đức Tấn
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Dịch vụ siêu thị;Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5757
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
4. Kiem dinh thang do chat luong.pdf416.03 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.