Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5759
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Nghiên cứu nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu của các công ty ngành thép niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Lê, Thị Mỹ Phương
Trần, Đình Thảo
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Ngành thép;Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5759
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
6. Ty suat sinh loi.pdf338.01 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.