Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5761
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Những điểm nổi bật của cơ chế quản lý vốn tập trung áp dụng tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
Tác giả: Trần, Thị Thục Quyên
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Quản lý vốn;Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5761
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8. Co che quan ly von.pdf288.19 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.