Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5762
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam
Tác giả: Hồ, Thị Ngọc Thủy
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Thị trường chứng khoán;Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5762
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
9. Phat trien thi truong chung khoan phai sinh.pdf257.27 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.