Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5764
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Pháp luật về quản trị công ty hợp danh tại Việt Nam
Tác giả: Mai, Duy Phước
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Pháp luật Việt Nam;Công ty hợp danh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5764
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
11. Phap luat ve quan tri cong ty hop danh.pdf281.05 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.