Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5765
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy tiếng Anh tại Trường CĐTM
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Ngọc Thanh
Nguyễn, Hữu Hiếu
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Công nghệ thông tin;Giảng dạy tiếng anh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5765
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
12. Ung dung CNTT.pdf261.74 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.