Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5766
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Giảng dạy chủ động - Phương pháp thúc đẩy sinh viên tích cực học tập
Tác giả: Ngô, Thị Đạo
Nguyễn, Thị Phượng
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Giảng viên;Sinh viên
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5766
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
13. Giang day chu dong.pdf378.05 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.