Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5767
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Thực trạng phương pháp giảng dạy các học phần chuyên ngành Ngân hàng tại Trường CĐTM
Tác giả: Lưu, Thị Mỹ Hạnh
Trần, Thị Thục Quyên
Đoàn, Thị Hồng Loan
Nguyễn, Thu Hà
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Giảng dạy;Chuyên ngành ngân hàng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5767
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
14. Thuc trang ppgd ngan hang.pdf310.83 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.