Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5768
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào các học phần chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Ngô, Thị Thùy Trang
Hồ, Thị Thùy Linh
Lê, Thị Ngọc Xuân
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Giảng dạy;Kinh doanh bảo hiểm
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5768
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
15. Giang day tich cuc.pdf295.55 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.