Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5769
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Vận dụng kỷ năng lắng nghe trong hoạt động truyền thông
Tác giả: Trần, Thị Kim Phượng
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Kỹ năng láng nghe;Hoạt động truyền thông
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5769
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
16. Ky nang lang nghe.pdf334.79 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.