Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5771
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi để tính một số giá trị liên quan đến ma trận
Tác giả: Nguyễn, Thi Hậu
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 30/Quý II/2015;Máy tính
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5771
Bộ sưu tập:Số 30

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
18. May tinh bo tui.pdf325.05 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.