Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/579
Nhan đề: Kế toán tài sản tiền tại Công ty TNHH Hưng Hải
Từ khoá: Kế toán;Kế toán nguyên vật liệu
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/579
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Kế toán tài sản tiền tại Công ty TNHH Hưng Hải.pdf775.88 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.