Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5846
Nhan đề: Từ điển Anh-Việt (English Vietnamese Dictionary): Phần 2
Tác giả: Viện ngôn ngữ học
Từ khoá: Từ điển;Anh - Việt
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5846
Bộ sưu tập:Từ điển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-366- Tu dien Anh Viet p2.pdf111.56 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.