Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/585
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần SEATECCO
Từ khoá: Kế toán;Kế toán tiền lương
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/585
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần SEATECCO.pdf503.98 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.