Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5852
Nhan đề: Từ điển bách khoa Việt Nam (Tập 2): Phần 4
Tác giả: Hội đồng quốc gia
Từ khoá: Từ điển;Từ điển bách khoa
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Từ điển Bách Khoa
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5852
Bộ sưu tập:Từ điển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-372- Tu dien bách khoa T2P4.pdf9.98 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.