Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5884
Nhan đề: Việt Nam Phong Tục
Tác giả: Phan, Kế Bính
Từ khoá: Văn hóa;Phong tục dân gian
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Văn học
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5884
Bộ sưu tập:224. Văn Hóa Du Lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-344- Van hoa du lich.pdf19.23 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.