Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5889
Nhan đề: Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Quân
Từ khoá: Văn hóa doanh nghiệp;Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5889
Bộ sưu tập:Văn hóa DN và Đạo đức KD

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-196-van hoa doanh nghiep.pdf2.36 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.