Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5893
Nhan đề: 72 món gỏi
Tác giả: Nguyễn, Dzoãn Cẩm Vân
Từ khoá: Chế biến món ăn;Món gỏi
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5893
Bộ sưu tập:176. Nghiệp vụ bếp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-337-72 mon goi.pdf2.05 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.