Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/590
Nhan đề: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Từ khoá: Kế toán;Kế toán thương mại dịch vụ
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/590
Bộ sưu tập:16. Kế toán thương mại và dịch vụ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ.pdf863.31 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.