Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5923
Nhan đề: Di sản nhà lãnh đạo
Tác giả: Jim, Kouzez
Barry, Posner
Nguyễn, Bích Thủy
Từ khoá: Nhà lãnh đạo;Di sản
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Tri Thức
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5923
Bộ sưu tập:Kỹ năng lãnh đạo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-217-Di san nha lanh dao.pdf827.01 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.