Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5957
Nhan đề: Học tập cũng cần có chiến lược
Tác giả: Joe, Landsberger
Từ khoá: Học tập;Chiến lược
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5957
Bộ sưu tập:Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM 012 Hoc tap cung can co chien luoc.pdf881.36 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.