Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
36 + 14 chước thuyết phục để thành công 16

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
36 + 14 chước thuyết phục để thành công 0 0 0 5 5 1 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM 013 36+14 chuoc thuyet phuc de thanh cong.pdf 7

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Fremont 1