Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5964
Nhan đề: Phương pháp học tập siêu tốc
Tác giả: Bobbi, Deporter
Mike, Hernaki
Nguyễn, Thị Yến
Hiền Thu
Từ khoá: Phương pháp học tập;Siêu tốc
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5964
Bộ sưu tập:Kỹ năng tư duy sáng tạo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM 019 Phuong phap hoc tap sieu toc.pdf1.07 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.