Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5965
Nhan đề: Xây dựng nhóm làm việc
Tác giả: Robert, B Maddux
Từ khoá: Làm việc nhóm;Xây dựng nhóm
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5965
Bộ sưu tập:Kỹ năng làm việc nhóm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM 020 Xây dung nhom lam viec.pdf2.56 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.