Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5972
Nhan đề: IQ trong nghệ thuật thuyết phục
Tác giả: Kurt, WMortensen
Minh Hiếu
Từ khoá: Nghệ thuật thuyết phục;IQ
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5972
Bộ sưu tập:Kỹ năng thuyết trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-027-IQ trong nghe thuat thuyet phuc.pdf2.75 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.