Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5973
Nhan đề: Tư duy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề
Tác giả: 1980 Books biên soạn
Từ khoá: Tư duy sáng tạo;Lập kế hoạch;Giải quyết vấn đề
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5973
Bộ sưu tập:Kỹ năng tư duy sáng tạo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-028-tu duy sang tao trong viec giai quyet van de.pdf1.11 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.