Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5980
Nhan đề: Giao tiếp thông minh và tài ứng xử
Tác giả: Tạ Ngọc Ái
Từ khoá: Giao tiếp thông minh;Ứng xử
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5980
Bộ sưu tập:Kỹ năng giao tiếp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-035-Giao tiep thong minh va tai ung xư.pdf18.03 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.