Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5986
Nhan đề: Marketing chiều sâu. Phần 1
Tác giả: William, James
Từ khoá: Marketing;Marketing chiều sâu;Marketing thuyết phục
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5986
Bộ sưu tập:0020042 - Chiến lược marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-203- Marketing chieu sau. phan 1.pdf27.36 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.