Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5989
Nhan đề: Ngành du lịch
Tác giả: TSHN Nhất Nghệ Tinh
Từ khoá: Ngành du lịch;Du lịch
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5989
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-208- Nganh du lich.pdf3.63 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.