Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5990
Nhan đề: Nghề bán hàng
Tác giả: TSHN Nhất Nghệ Tinh
Từ khoá: Nghề bán hàng;Bán hàng
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5990
Bộ sưu tập:0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-200- Nghe ban hang.pdf4.37 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.