Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5991
Nhan đề: Chọn nghề theo tính cách
Tác giả: Alpha books
Từ khoá: Nghề;Tính cách
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Thanh niên
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5991
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM 042 chon nghe theo tinh cach.pdf1.55 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.